Vacatures

Openstaande vacatures:

Coördinator voor Almere
In verband met de groei van Fietsmaatjes Almere, zijn onze coördinatoren Ien, Wil, Rina en Rosella op zoek naar een enthousiaste collega.
Als coördinator ben je het aanspreekpunt voor gasten, vrijwilligers en de fietswacht voor één of meerdere locaties in Almere. Je houdt intakegesprekken met gasten en vrijwilligers en koppelt gasten aan een fietsmaatje (vrijwilliger). Je voert de hieruit voortkomende administratieve werkzaamheden uit op de computer en onderhoudt onderling contact met je collega coördinatoren en andere vrijwilligers. Mocht er iets zijn met duofiet(sen) van jouw locatie(s) dan breng je de vrijwilligers op de hoogte. Daarnaast neem je vier keer per jaar deel aan een bestuursoverleg en organiseer je samen met collega’s vrijwilligersmiddagen en evenementen.
Mocht je interesse hebben in deze leuke, veelzijdige functie of vragen hebben dan kun je contact opnemen via info@fietsmaatjesalmere.nl
of via deze link.

Fietswachten
En verder we zijn nog op zoek naar een aantal fietswachten ter ondersteuning van het huidige
team. Taken van een fietswacht zijn o.a.:
 Periodieke controle duofiets inclusief proefrit, standaard eens per 2 weken
 Fiets schoon (laten) houden
 Uitvoeren van kleine reparaties
 Bij groot onderhoud en storingen fiets naar Fietsenmaker brengen/halen
 Contact onderhouden met de coördinatoren
 Technische bevindingen in “Samen Fietsen” noteren
 Vragen en opmerkingen van vrijwilligers beantwoorden
 Instructies geven aan nieuwe vrijwilligers
 Maandelijks kilometer totaalstand opnemen en doorgeven
En we zijn ook blij met iemand die als reservefietswacht tijdens vakantieperiodes bereid is in te
springen of om zo nu en dan duofietsen van en naar de fietsenmaker te brengen en weer op te
halen voor onderhoud en/of reparaties. Ook hier de vraag: iets voor jou of voor iemand uit je
omgeving?
Meld je aan voor meer informatie bij Bart Bakker (coördinator Techniek), e-mail: techniek@fietsmaatjesalmere.nl of via deze link.
 

Vacatures Fietsvrijwilligers
Doelstelling van Fietsmaatjes Almere is mee te groeien met onze stad. En omdat de vergrijzing
ook in onze jonge stad toeslaat, betekent dat méér fietsvrijwilligers.
We willen alle lezers van deze nieuwsbrief dan ook uitdrukkelijk vragen om rond te kijken in de
familie- of kennissenkring of er mensen zijn die fietsvrijwilliger willen worden. Bedenk dat je
daarbij zelf de ambassadeur bent voor Fietsmaatjes Almere: een enthousiast verhaal doet
wonderen!
Aanmelden kan via info@fietsmaatjesalmere.nl of via deze link.