Vacatures

Openstaande vacatures:

Coördinator voor Almere Haven

In verband met de groei van Fietsmaatjes Almere, zijn onze coördinatoren Ien, Wil en Rina op
zoek naar een enthousiaste collega. Als coördinator van Fietsmaatjes ben je het aanspreekpunt
voor gasten en vrijwilligers. Een coördinator houdt de intakegesprekken met gasten en
vrijwilligers en koppelt de gast aan een fietsmaatje. Is dit misschien iets voor jou of voor iemand
uit je omgeving? Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@fietsmaatjesalmere.nl

Fietswachten

En verder we zijn nog op zoek naar een aantal fietswachten ter ondersteuning van het huidige
team. Taken van een fietswacht zijn o.a.:

 Periodieke controle duofiets inclusief proefrit, standaard eens per 2 weken
 Fiets schoon (laten) houden
 Uitvoeren van kleine reparaties
 Bij groot onderhoud en storingen fiets naar Fietsenmaker brengen/halen
 Contact onderhouden met de coördinatoren
 Technische bevindingen in “Samen Fietsen” noteren
 Vragen en opmerkingen van vrijwilligers beantwoorden
 Instructies geven aan nieuwe vrijwilligers
 Maandelijks kilometer totaalstand opnemen en doorgeven
En we zijn ook blij met iemand die als reservefietswacht tijdens vakantieperiodes bereid is in te
springen of om zo nu en dan duofietsen van en naar de fietsenmaker te brengen en weer op te
halen voor onderhoud en/of reparaties. Ook hier de vraag: iets voor jou of voor iemand uit je
omgeving?
Meld je aan voor meer informatie bij Bart Bakker (coördinator Techniek), e-mail: techniek@fietsmaatjesalmere.nl

Vacatures Fietsvrijwilligers

Doelstelling van Fietsmaatjes Almere is mee te groeien met onze stad. En omdat de vergrijzing
ook in onze jonge stad toeslaat, betekent dat méér fietsvrijwilligers.
We willen alle lezers van deze nieuwsbrief dan ook uitdrukkelijk vragen om rond te kijken in de
familie- of kennissenkring of er mensen zijn die fietsvrijwilliger willen worden. Bedenk dat je
daarbij zelf de ambassadeur bent voor Fietsmaatjes Almere: een enthousiast verhaal doet
wonderen!
Aanmelden kan via info@fietslmaatjesalmere.nl