Het concept

Fietsmaatjes; een vrijwilliger en een gast, maken samen heerlijke fietstochten op een duofiets met elektrische trapondersteuning. Onze gasten kunnen niet meer zelfstandig fietsen; dankzij Fietsmaatjes kan dit weer! Samen hebben de fietsmaatjes gezellig contact, genieten van hun eigen omgeving en zijn gezond in beweging.
Fietsmaatjes beoogt hiermee de zelfredzaamheid, lichamelijke en geestelijke gezondheid te bevorderen, isolement te doorbreken of tegengaan, relaties tussen jong en oud te smeden, welzijn en plezier van zowel gast als vrijwilliger te vergroten en cohesie in de wijk te entameren.
 
  • Geschat wordt dat 12 tot 13% van de Nederlandse bevolking een lichamelijke beperking (bewegen, visueel, of auditief) heeft die het functioneren beperkt (CBS, 2017; Duijf, 2018). Een groot deel van deze groep kan door de beperking niet meer zelfstandig fietsen.
  • Ongeveer 1.5% tot 1.6% van de Nederlandse bevolking heeft dementie (Volksgezondheid en Zorg, 2016).
  • 4 miljoen inwoners zijn in 2018 ouder dan 60 jaar. Naar verwachting zijn dit 5,5 miljoen inwoners in 2025,
    waarvan 35%  – bijna 2 miljoen Nederlanders – ouder dan 80 jaar. (CBS)
  • Meer dan een half miljoen Nederlanders geven aan zich eenzaam te voelen (CBS, 2016).
 
 
Onder leiding van het echtpaar Tekla Zwinkels en Jan Burgmeijer, tevens de oprichters van Fietsmaatjes.NL, werd de eerste lokale Fietsmaatjes Stichting opgericht met de ingebruikname van de eerste duofiets op 30 juni 2012 in Warmond.
Inmiddels zijn er 11 lokale Fietsmaatjes Stichtingen actief. In totaal fietsen er in Nederland momenteel bijna 700 gasten en 500 vrijwilligers rond op ongeveer  30 duofietsen. Het streven is om dit aantal flink te laten groeien. Één van die lokale initiatieven betreft Almere waar op 18 januari 2019 de Stichting Fietsmaatjes Almere is opgericht.
Fietsmaatjes.NL is het landelijk platform voor alle lokale zelfstandige Fietsmaatjes Stichtingen. Elke lokale stichting is verantwoordelijk voor haar eigen gasten, vrijwilligers, en duofietsen. Tevens heeft elke stichting een eigen bestuur, website en beleid. Fietsmaatjes.NLverbindt als landelijk platform de stichtingen. Stichting Fietsmaatjes Almere neemt uiteraard deel aan een landelijk overleg van alle lokale initiatieven en blijft zo op de hoogte van alle ontwikkelingen. Voor meer informatie kijk op www.fietsmaatjes.nl