Het concept

De kern van onze organisatie zijn koppels van gast en vrijwilliger: de fietsmaatjes. Samen maken ze heerlijke fietstochten op een duofiets met elektrische trapondersteuning. Onze gasten kunnen niet meer zelfstandig fietsen, maar samen op de duofiets komt de fietservaring weer terug! En er is meer: fietsmaatjes hebben gezellig contact, samen genieten ze van de omgeving en ze zijn op een gezonde manier in beweging.
Fietsmaatjes Almere beoogt hiermee de zelfredzaam, en de lichamelijke en geestelijke gezondheid te bevorderen, isolement te doorbreken, relaties tussen jong en oud te smeden, welzijn en plezier van zowel gast als vrijwilliger te vergroten en bij te dragen aan de cohesie in de wijk.
De achtergrond
In 2012 werd in Warmond de eerste lokale Stichting Fietsmaatjes opgericht. In 2024 zijn er verspreid door het hele land meer dan veertig lokale Fietsmaatjes organisaties actief.
In 2022 is de Vereniging Lokale Fietsmaatjes Nederland opgericht. De bindende factor van deze vereniging wordt gevormd door acht kernwaarden waar een lokale organisatie aan moet voldoen.
Stichting Fietsmaatjes Almere, opgericht op 29 januari 2019 (één van de eerste lokale initiatieven), is actief lid van deze vereniging en neemt deel aan landelijke werkgroepen en whatsapp groepen.
De acht kernwaarden 
Een lokaal Fietsmaatjes initiatief
1. heeft een persoonlijke en respectvolle benadering van de gasten, met aandacht voor veilige duofietsen, veilige rijstijl en privacy;
2. heeft een duidelijk beleid voor toelating van gasten, waarin ze niet op voorhand mensen uitsluit en waarin ze de deelname voor alle gasten betaalbaar houdt; 
3. is een vrijwilligersorganisatie gebaseerd op contact tussen maatjes en is daarom geen verhuurorganisatie van duofietsen;
4.
heeft een goed beleid voor toelating, uitsluiting en ondersteuning van de vrijwilligers;
5. heeft een team voor bestuur en uitvoerende organisatie, met een solide samenstelling van minimaal 6 functies c.q. rollen (voorzitter, penningmeester, secretaris, coördinator, fietsbeheerder, communicatiemedewerker);
6.
heeft een ANBI status of gaat deze aanvragen;
7. heeft lokale autonomie en verantwoordelijkheid en voert een duurzame financiële bedrijfsvoering; 
8.
maakt gebruik van de gemeenschappelijk tot stand gekomen afspraken, werkwijzen en modellen zoals gehanteerd door de huidige lokale Fietsmaatjes.
Onze doelgroep
Geschat wordt dat 12 tot 13% van de Nederlandse bevolking een lichamelijke beperking (bewegen, visueel, of auditief) heeft die het functioneren beperkt. Een groot deel van deze groep kan door deze beperking niet meer zelfstandig fietsen.
Ongeveer 1.5% tot 1.6% van de Nederlandse bevolking heeft dementie, een ziekte waarbij zelfstandig fietsen onmogelijk wordt.
Meer dan een half miljoen Nederlanders geven aan zich eenzaam te voelen.
Het aantal ouderen groeit de komende decennia fors. Binnenkort zijn meer dan 2 miljoen Nederlanders ouder dan 80 jaar en vanaf die leeftijd wordt zelfstandig fietsen voor veel mensen toch problematisch.
Vertaald naar Almere met een bevolking van ruim 200.000 kan de omvang van de doelgroep van Stichting Fietsmaatjes Almere in 2025 geschat worden op tussen de 25000 en 30000 mensen. Onze 300 gasten vormen 1% van hen. Dat is een heel voorzichtige schatting.