Het concept

“Fietsmaatjes”, een vrijwilliger en een gast, maken samen heerlijke fietstochten op een duofiets met elektrische trapondersteuning. Onze gasten kunnen niet meer zelfstandig fietsen; op een duofiets komt de fietservaring echter terug. Maar er is meer: fietsmaatjes hebben gezellig contact, genieten van hun eigen omgeving en zijn gezond in beweging.
Fietsmaatjes beoogt hiermee de zelfredzaamheid, lichamelijke en geestelijke gezondheid te bevorderen, isolement te doorbreken of tegengaan, relaties tussen jong en oud te smeden, welzijn en plezier van zowel gast als vrijwilliger te vergroten en cohesie in de wijk te entameren.
Onze doelgroep
 
  • Geschat wordt dat 12 tot 13% van de Nederlandse bevolking een lichamelijke beperking (bewegen, visueel, of auditief) heeft die het functioneren beperkt. Een groot deel van deze groep kan door deze beperking niet meer zelfstandig fietsen.
  • Ongeveer 1.5% tot 1.6% van de Nederlandse bevolking heeft dementie, waardoor vrijwel iedereen niet meer zelfstandig kan fietsen.
  • Het aantal ouderen groeit de komende jaren fors en mensen worden gemiddeld ook ouder. In 2025 zijn bijna 2 miljoen Nederlanders ouder dan 80 jaar.
  • Meer dan een half miljoen Nederlanders geven aan zich eenzaam te voelen.
  • Vertaald naar Almere met een bevolking van ruim 200.000 kan de omvang van de doelgroep van  Stichting Fietsmaatjes Almere in 2025 geschat worden op tussen de 25.000 en 30.000 mensen. Onze 300 gasten vormen 1% van hen. Dat is een heel voorzichtige schatting.
De achtergrond
In 2012 werd in Warmond de eerste lokale Fietsmaatjes Stichting opgericht. Inmiddels zijn er verspreid door het hele land meer dan 20 lokale Fietsmaatjes Stichtingen actief. Elke lokale stichting is verantwoordelijk voor haar eigen gasten, vrijwilligers, en duofietsen. Stichting Fietsmaatjes Almere, opgericht op 29 januari 2019, is één van die lokale initiatieven.
Op landelijk niveau werken de lokale organisaties samen. Stichting Fietsmaatjes Almere neemt deel aan dit landelijk overleg van alle lokale initiatieven en blijft zo op de hoogte van alle ontwikkelingen.