Doelstelling Almere

Het bevorderen van het fietsen door mensen die dat niet (meer) zelfstandig kunnen door het inzetten van vrijwilligers en daartoe geschikte fietsen.
Onze ambitie is groot. We streven er naar dat zoveel mogelijk mensen in Almere gebruik kunnen maken van onze activiteiten. De doelstelling is dat er eind 2025 minimaal 15 duofietsen beschikbaar zijn in Almere. Met dit aantal fietsen kunnen we dan ongeveer 300 gasten van dienst zijn. Om dit te realiseren hebben we inzet nodig van minstens 300  vrijwilligers, maar is ook financiële steun nodig.
Fietsmaatjes Almere staat voor kwaliteit, zorgvuldigheid en samenwerking
 
  • Stichting Fietsmaatjes Almere is een organisatorisch en financieel gezonde organisatie.
  • Onze duofietsen zijn goede, robuuste en veilige fietsen die technisch worden gecontroleerd door een vrijwilliger (de fietswacht), en regelmatig worden onderhouden door een Almeerse fietsenmaker, op dit moment Bike Totaal Schulting tweewielers.
  • Met iedere gast en vrijwilliger wordt een intakegesprek gevoerd op basis waarvan wordt gezorgd voor een goede match. De vrijwilliger wordt zorgvuldig geïnstrueerd. Met onze gasten en vrijwilligers wordt regelmatig contact onderhouden.
  • Stichting Fietsmaatjes Almere heeft een ANBI-status.
  • Wij werken nauw samen met veel lokale organisaties zoals Zorggroep Almere, Vrijwilligers & Mantelzorg Centrale Almere, InteraktContour, WoonzorgFlevoland, Triade en De Schoor.
  • Stichting Fietsmaatjes Almere levert op deze wijze een substantiële en aantoonbare bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een beperking en die van eenzame mensen in Almere.