Uw donatie is van harte welkom!

Als u Fietsmaatjes Almere wilt ondersteunen kunt u een bijdrage storten op onze bankrekening:
NL16 RABO 0340104465, ten name van Stichting Fietsmaatjes Almere onder vermelding van donatie
OF scan onze QR code

 
 

Bij voorbaat dank!